Σε άμεση σύνδεση μέσω του λογισμικού Ecclesia Office Connect
Παραλήπτης: Καθεδρικός Ιερός Ναός Παναγίας Παντοβασίλισσας Ραφήνας 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
1. Παρακαλούμε να συμπληρώνετε τα στοιχεία σύμφωνα με το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας.
2. Στο γένος μητρός να συμπληρώνετε το πατρικό επώνυμο.
3. Όλα τα στοιχεία να συμπληρώνονται με πεζά γράμματα. (Εκτός από το αρχικό γράμμα σε κάθε πλαίσιο).
4. Αφού συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία και αποστείλετε την αίτηση, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς (2294 023688) άμεσα με τους εφημέριους του Ιερού Ναού.

Email επικοινωνίας: eservices@pantovasilissa.gr
 
Στοιχεία Νυμφίου Στοιχεία Νύμφης
ΑΦΜ - ΑΜΚΑ:
Φορείς ασφάλισης:
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο - Μητρώνυμο:
Γένος Μητρός:
Ηλικία Νυμφίου:
Στοιχεία γέννησης
Ημερ.γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Θρήσκευμα - Υπηκοότης:
Επάγγελμα:
Αριθμός οικ. μερίδας:
Διαμονή πριν τον γάμο
Πόλη:
Διεύθυνση - Τ.Κ.:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Διαμονή μετά τον γάμο
Πόλη:
Διεύθυνση - Τ.Κ.:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Α.Δ.Τ. - Ημερ. έκδοσης:
Α.Δ.Τ. Εκδούσα αρχή:  
Βαθμός γάμου:
     
Αρ. διαζευκτηρίου-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή διαζ.:
Πράξ. θανάτου-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή Πράξ. θαν.:
Πολ. γάμος-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή Πολ. γαμ.:
Σύμφωνο Συμβίωσης-Ημ/νία:
Τόπος σύναψης Συμφ. Συμβ.:
Εκπαίδευση:
ΑΦΜ - ΑΜΚΑ:
Φορείς ασφάλισης:
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο - Μητρώνυμο:
Γένος Μητρός:
Ηλικία Νύμφης:
Στοιχεία γέννησης
Ημερ.γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Θρήσκευμα - Υπηκοότης:
Επάγγελμα:
Αριθμός οικ. μερίδας:
Διαμονή πριν τον γάμο
Πόλη:
Διεύθυνση - Τ.Κ.:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Διαμονή μετά τον γάμο
Πόλη:
Διεύθυνση - Τ.Κ.:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Α.Δ.Τ. - Ημερ. έκδοσης:
Α.Δ.Τ. Εκδούσα Αρχή:  
Βαθμός γάμου:
     
Αρ. διαζευκτηρίου-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή διαζ.:
Πράξ. θανάτου-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή Πράξ. θαν.:
Πολ. γάμος-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή Πολ. γαμ.:
Σύμφωνο Συμβίωσης-Ημ/νία:
Τόπος σύναψης Συμφ. Συμβ.:
Εκπαίδευση:
   
Μάρτυρες
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο:  
Επάγγελμα:  
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
Στα Στοιχεία ταυτότητας να συμπληρώνετε υποχρεωτικά το Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και την Εκδούσα Αρχή
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο:  
Επάγγελμα:  
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
Στα Στοιχεία ταυτότητας να συμπληρώνετε υποχρεωτικά το Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και την Εκδούσα Αρχή
Παράνυμφοι (Κουμπάροι)
Επώνυμο - Όνομα:
Πόλη - Διεύθυνση:
Επώνυμο - Όνομα:
Πόλη - Διεύθυνση:
Λοιπά στοιχεία
Επώνυμο τέκνων:  
Εφημερίδα-Ημ. δημοσίευσης:
Κηδεμόνας Επώνυμο-Όν.:
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
 
Αποστολέας
Όνοματεπώνυμο:  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
Email:  
Α.Φ.Μ.:  
   
Επιθυμητή ημερομηνία γάμου:  
Επιθυμητή ώρα γάμου:  
     
     
     
     

Τα πεδία με χρώμα είναι υποχρεωτικά.